Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde açılan Otizm Okulu Eğitim Etkinliği yoğun katılımla devam ediyor.

Lületaşı ustaları huzursuz Lületaşı ustaları huzursuz

16-19 Nisan 2024 tarihlerinde kampüs içinde bulunan ESOGÜ Oteli’nde gerçekleştirilen etkinliğe Çocuk-Ergen ve Erişkin Psikiyatrisi araştırma görevlileri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji Bölümlerinin lisansüstü öğrencileri, Özel Eğitim lisans mezunları ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde yüksek lisans, doktora yapan araştırma görevlileri katıldı. Otizm ile ilgili bilgi ve becerilerin multidisipliner yaklaşımla artırılmasının hedeflendiği etkinlikte hastalığı erken tanıma becerisinin geliştirilmesine, otizmli bireyin takip sürecinin yönetiminde yetkinlik derecesinin artırılmasına yönelik seminerler gerçekleştirildi. Mesleğe adım atan çiçeği burnunda akademisyenler bu eğitim sürecinde otizmi psikiyatrik, eğitsel, nörolojik ve sosyolojik açıdan tüm yönleri ile tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde kavrama imkânı buldular. Hastalığın çocukluktan yetişkinliğe uzanan süreçte tanınması, ilerlemesi ve hastalığa müdahale seçeneklerinde alanında uzman öğretim üyelerinin fikir ve deneyimlerinden yararlandılar.

Etkinlik yürütücüsü ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Eyüboğlu, çalışmaların disiplinlerarası iş birliğinin artırılmasına katkı sunacağını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Etkinliklerde OSB tanılı bireyler için kullanılan eğitim, terapi ve tedavi yöntemleri tanıtılarak ve güncel araştırma sonuçları paylaşılarak iyi uygulama örnekleri gösterildi. Katılımcıların eğitim sonunda otizmde erken tanı için riskli olan belirtileri tanıma, otizm taramasında kullanılabilecek ölçekleri ve yapılandırılmış görüşme yöntemlerini bilme, uygun eğitsel müdahale seçeneklerini tanıma, aile ile etkin bir şekilde çalışma ve otizmli bireylerin eğitim ve entegrasyon sürecine daha etkin katılımlarını sağlama konusunda yetkinliklerinin geliştiğini düşünüyoruz.”

Dört gün sürmesi planlanan ve Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri desteği kapsamında desteklenen etkinlikte ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan (A.D.) Doç. Dr. Murat Eyüboğlu ile Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.’den Doç. Dr. Ali Ercan Altınöz ile Doç. Dr. İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Eğitim Fakültesi Otizm Spektrum Bozukluğu A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret Soylu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A. D. emekli öğretim üyesi Prof. Dr. E. Cem Atbaşoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler A.D. emekli öğretim üyesi Doç. Dr. Alev Girli ile Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi A.D. Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Sarıyer seminer verdi.

Otizm Okulu eğitim etkinliğinin ilerleyen zamanlarda tekrarlanacağı belirtiliyor.

Kaynak: iha