Değerli okurlar merhaba, bildiğimiz üzere artık internet, çağımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu sebeple de unutulma hakkı, günümüz dijital çağında sıklıkla karşılaşılan bir kavram olmaya başladı. Kısaca bahsedecek olursak, unutulma hakkı, kişinin geçmişte yaşadığı olaylara ilişkin internet üzerinde yer alan içeriklerin, kişilik haklarına zarar vermesi durumunda, mahkeme tarafından ilgili haberin internetten kaldırılmasını talep etme hakkını ifade eder. Örneğin, bir kişinin adının geçtiği bir haberin güncelliğini yitirmesi ve kamu yararı olmaması durumunda, internette o haberle anılmak istemeyen kişi, ilgili haberin unutulma hakkı kapsamında internetten kaldırılmasını talep edilebilir.

Tabii ki, unutulma hakkının kullanılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili haberin güncelliğini yitirmesi, kamu yararının bulunmaması, tarihsel veri içermemesi, bilimsel bir özelliğe sahip olmaması, içeriğin yayında kaldığı süre gibi kriterler unutulma hakkının kullanılmasını etkileyen unsurlardır. Ayrıca, haberin konusu olan kişinin siyasetçi veya ünlü olup olmaması da bu süreçte dikkate alınır.

Ayrıca, unutulma hakkının kullanılabilmesi için belirli bir sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süre, her olayın özelliğine göre değişkenlik gösterebilir ve somut duruma bağlı olarak talep mahkemece değerlendirilir. Bu kararı vermeye görevli mahkeme ise, Sulh Ceza Hakimliği olarak belirlenmiştir.

Yer vermek gerekir ki, unutulma hakkı çerçevesinde, kişilerin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı da bulunmaktadır. Bu başvuru yolu, iç hukuk yollarının tüketilmesi ve Anayasa'nın temel hak ve özgürlüklerinin ihlalinin mevcut olduğu durumda kullanılabilir. Anayasa Mahkemesi, unutulma hakkını, bireylerin yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı gibi temel haklarla uyumlu bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Sonuç olarak, unutulma hakkı, dijital dünyada bireylerin haklarını korumak adına önemli bir araçtır. Ancak, mahkemeler tarafından bu hakkın kullanılmasıyla ilgili belirlenen şartların dikkatlice değerlendirilmesi ve hakkaniyete uygun kararların verilmesi gerekmektedir. Bu sayede, kişilik hakları zarar gören kişinin, internette yer alan geçmişteki olumsuz içeriklerin kaldırılmasıyla, hak ihlali giderilmiş olur.