3 günlük aramalar sonuç verdi 3 günlük aramalar sonuç verdi

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Gençlik Kurultayı 8 Haziran Cumartesi günü açılış oturumu ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Fikirlerimin babası' olarak nitelendirdiği Ziya Gökalp'ın vefatının 100'üncü yılı olması sebebiyle kurultay teması ‘Büyük Türk Düşünürleri' olarak belirlendi.
Türk tarihinde çok büyük fikir insanları var
Kurultay Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Furkan Ertuğrul'un açılış konuşması ile başladı. Daha sonra söz alan Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, köklü bir geçmişe sahip olan Türklerin tarihlerinde pek çok büyük fikir insanı olduğuna vurgu yaptı. Bugünün gençlerinin hayatlarına ilham verecek Ziya Gökalp gibi pek çok şahsiyet bulunduğunu, bu bakımdan Türk gençliğinin çok şanslı olduğunu vurgulayan Ünal, şehrin hamiyetperver eşrafının katkılarıyla Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde oluşturulan Millî Mefkûre Mektebi'nin bir akademi olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Ünal, Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirilen bu dönemin kendini her yönden yetiştirmiş Türk gençliğinin omuzlarında yükseleceğini ifade ederek, sözlerini tamamladı.
“Türk düşüncesini sistematik hale dönüştürecek bir akademik yapıya ihtiyaç duyuluyor”
Kurultayın açılış konferansı ise 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün tarafından ‘Türk Düşüncesinin Son Yüzyılı: Sorunlar ve İmkânlar' başlığıyla verildi. Kurultaya iştirak edenlerin ilgiyle dinlediği konferansta Prof. Dr. Görgün, Türk düşüncesinin oluşumuna ve katkı sunanların çalışmalarına değindi. Bu çerçevede “Akademimiz devletin ve piyasanın ihtiyacı olan elemanları yetiştiriyor lâkin milletin ihtiyacı olan aydını yetiştirmekten uzak. Türk düşüncesini sistematik hale dönüştürecek bir akademik yapıya ihtiyaç duyuluyor” dedi.
Dört oturum halinde gerçekleşen 11. Gençlik Kurultayı'nda toplam 18 tebliğ sunuldu. Oturumların sona ermesi ardından Türk Ocakları Kayseri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türk Ocakları Eskişehir şubesi yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Topal ve Doç. Dr. Oktay Berber'den oluşan değerlendirme heyeti kurultaya dair tespitlerini aktardı. Ardından kurultay sonuç beyannamesinin okunmasıyla 11. Gençlik Kurultayı sona erdi.
Kurultaya Eskişehir'de eğitim hayatlarına devam eden üniversite öğrencileri ve şehir eşrafı katıldı.