Maydanozu koyunlar yedi Maydanozu koyunlar yedi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Bu sebeple özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu çerçevede Eskişehir’de 17 Nisan 2024 tarihinde başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 448 bin dekar tarım arazisi sulanacaktır. Bu alanda yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 3,25 milyar TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” diye belirtti.